محمدحسن صالحی حاجی‌آبادی

محمدحسن صالحی حاجی‌آبادی

طلبه درس خارج | مشغول به مطالعات روان‌شناسی | طراح و توسعه دهنده سرویس‌های اینترنتی | بنیان‌گذار ارمایل | بنیان‌گذار و مدیر فنی ریسلو