محمدحسن صالحی حاجی‌آبادی

طلبه درس خارج | مشغول به مطالعات روان‌شناسی | طراح و توسعه‌دهنده سرویس‌های اینترنتی | هم‌بنیان‌گذار ارمایل | هم‌بنیان‌گذار و مدیر فنی ریسلو